AVLOPP OCH RÖR PRODUKTER HYRMASKINER FÖRSÄKRING KONTAKTA OSS ALLT I MARK AB
 
Försäkring
Hyresförsäkring är obligatorisk när du hyr av oss. Denna försäkring skyddar uthyrd egendom mot oförutsedda händelser såsom brand, inbrott, maskinhaveri, och stöld. Eventuella skador som uppkommer på annans egendom eller person omfattas inte av försäkringen. Avgiften är 4% av fakturerat belopp exkl. moms. Självrisk är femtusen. Försäkringen gäller inte vid vådslöst handhavande. Vid stöld gäller att tidpunkten för stölden skall preciseras. Rimliga säkerhetsåtgärder skall ha vidtagits. Polisrapport skall upprättas och skickats till oss omgående. Om olycksfall inträffar. Uppge skadeplats. Vid skadegörelse uppgiv plats skadans omfattning samt måste du skicka polisanmälan till oss.

ALLT I MARK AB - Björningsåsen - 422 59 Hisings Backa - Tel: 031-52 21 21 - Fax: 031-58 11 69