AVLOPP OCH RÖR PRODUKTER HYRMASKINER FÖRSÄKRING KONTAKTA OSS ALLT I MARK AB
 
Produkter / Dränskivor
Dränskivor Pordrän Ignucell Cellplast Markskivor Göteborg.Välj Aim
Användning
--------------------------------------------------------------------------------

KÄLLARPLAN OCH PLATTA PÅ MARK
En oisolerad eller invändigt isolerad källarvägg är kall. När den varma fuktiga luften "vandrar" genom väggen avkyls den. Vattenångan kondenseras och övergår i vätskefas, dvs. vatten utfälls i väggen.

Samma förhållande gäller för platta på mark samt bjälklag under källare.
Nästa steg kan innebära mögel- och fuktskador.

Om man istället värmeisolerar väggens utsida eller bjälklagets undersida blir konstruktionen varm och kondensen sker längre ut mot den kalla sidan, det vill säga i isoleringsmaterialet, och väggen respektive bottenplattan blir torr och varm.

Det är naturligtvis mycket viktigt att isoleringsmaterialet är värmeisolerande, dränerande och att det INTE absorberar fukt och vatten, som kan leda till fuktskador.

Tänk på att vi levererar vad du behöver från samma ställe. makadam, grus, grävmaskin, dränering va-rör brunnar, marksten m.m. Du kan spara upp till 5.000:- om leveransen sker från oss.

Priser

Pordrän 75X100X10cm = 115,20:- st
Välj kategori
PRISERNA ÄR EXKL.MOMS
Avlopp och rör
Jord, Sand, Makadam
Fogsand
Kallasfalt
Infartsskydd/Farthinder
Grundpaket
Dränskivor
Aco-drän rännor
Dekorsten
Kullersten
Marksten o Murar se inspiration
Marksten av Granit
Murar
Gabion
Murar natursten
Trappor
Kantsten & Kantjärn
Skiffer, Gatsten och Granit
Belysningsstenar
Gräsarmering
L-stöd
Slipers
Dammar
Utsmyckning Trädgård

ALLT I MARK AB - Björningsåsen - 422 59 Hisings Backa - Tel: 031-52 21 21 - Fax: 031-58 11 69