AVLOPP OCH RÖR PRODUKTER HYRMASKINER FÖRSÄKRING KONTAKTA OSS ALLT I MARK AB
 
Produkter / Skiffer, Gatsten och Granit
Skifferplattor-Skiffermurar-Sågad skiffer Göteborg har Allt i Mark rätt sortering.
Här ser du ett urval på det vi har.
Priser
Skiffer oregelbunden = 492:-m2 vid köp av minst 5m2

Skiffer sågad bredd 35cm fallande längder = 332:-lpm

Svensk bågsten 9/11 grå = 552:-m2

Granithäll 60x30x3

Pris: 484:-m2
Vid större mängder begär en offert.

Granithäll grå 40x20x3
Svensk bågsten grå 9/11
Granithäll grå 40x40x3
Offerdalskiffer oregelb./sågad
Granithäll grå 60x20x3
Välj kategori
PRISERNA ÄR EXKL.MOMS
Avlopp och rör
Jord, Sand, Makadam
Fogsand
Kallasfalt
Infartsskydd/Farthinder
Grundpaket
Dränskivor
Aco-drän rännor
Dekorsten
Kullersten
Marksten o Murar se inspiration
Marksten av Granit
Murar
Gabion
Murar natursten
Trappor
Kantsten & Kantjärn
Skiffer, Gatsten och Granit
Belysningsstenar
Gräsarmering
L-stöd
Slipers
Dammar
Utsmyckning Trädgård

ALLT I MARK AB - Björningsåsen - 422 59 Hisings Backa - Tel: 031-52 21 21 - Fax: 031-58 11 69