AVLOPP OCH RÖR PRODUKTER HYRMASKINER FÖRSÄKRING KONTAKTA OSS ALLT I MARK AB
 
Produkter / L-stöd
L-Stöd Granitmur Betongmur Göteborg Kungsbacka Uddevalla Välj AIM
L-stöd är den muren som tål mest tryck. Finns i alla storlekar. Vi levererar mest av storlekarna 200x40cm, 200x60cm, 200x80cm, 200x100cm och 100x100cm.

Vi större mängd offererar vi.
40x100 1383:-
40x200 1763:-
60x100 1480:-
60x200 2132:-
80x100 1855:-
80x200 2304:-
100x100 1924:-
100x200 2837:-
Välj kategori
PRISERNA ÄR EXKL.MOMS
Avlopp och rör
Jord, Sand, Makadam
Fogsand
Kallasfalt
Infartsskydd/Farthinder
Grundpaket
Dränskivor
Aco-drän rännor
Dekorsten
Kullersten
Marksten o Murar se inspiration
Marksten av Granit
Murar
Gabion
Murar natursten
Trappor
Kantsten & Kantjärn
Skiffer, Gatsten och Granit
Belysningsstenar
Gräsarmering
L-stöd
Slipers
Dammar
Utsmyckning Trädgård

ALLT I MARK AB - Björningsåsen - 422 59 Hisings Backa - Tel: 031-52 21 21 - Fax: 031-58 11 69