AVLOPP OCH RÖR PRODUKTER HYRMASKINER FÖRSÄKRING KONTAKTA OSS ALLT I MARK AB
 
Produkter / Spik-Kantsten
Spikkantsten och kantsten som limmas i Göteborg välj Allt I Mark AB.
Du måste ha asfalt under för att kunna spika fast stenen.

Vårt pris:
Spikkantsten från 100:-st
Välj kategori
PRISERNA ÄR EXKL.MOMS
Avlopp och rör
Jord, Sand, Makadam
Fogsand
Kallasfalt
Infartsskydd/Farthinder
Grundpaket
Dränskivor
Aco-drän rännor
Dekorsten
Kullersten
Marksten o Murar se inspiration
Marksten av Granit
Murar
Gabion
Murar natursten
Trappor
Kantsten & Kantjärn
- Spik-Kantsten
- Kantjärn
Skiffer, Gatsten och Granit
Belysningsstenar
Gräsarmering
L-stöd
Slipers
Dammar
Utsmyckning Trädgård

ALLT I MARK AB - Björningsåsen - 422 59 Hisings Backa - Tel: 031-52 21 21 - Fax: 031-58 11 69