AVLOPP OCH RÖR PRODUKTER HYRMASKINER FÖRSÄKRING KONTAKTA OSS ALLT I MARK AB
 
Produkter / Dekorsten
Dekorsten, Sand, Jord i Göteborg finner du på Allt I Mark.
En skopa ca. 900kg bör räcka till ca 20m2, var noga med att jämna till ytan innan. Vi har rätt grus till det. Blå bag ca 50kg räcker till ca 1m2. Mycket beror på hur du planerat underlaget.
Skagen 50-900kg från 216:-/st
Lundasten 50-900kg från 216:-/st
vitmelerad 50-900kg från 101:-/st
Natursingel 50-900kg från 92:-/st
Whiteriver 50-900kg från 216:-/st
Vit Carrara 25kg från 156:-/st
Diabas 50-900kg från 101:-/st
Svart Polerad 15kg från 135:-/st
Piatta Nero 50-900kg från 156:-/st
Nero Trumlad 25kg från 156:-/st
Giallo Siena 25kg från 156:-/st
Ice Blue 25kg från 156:-/st
Granito Montorfan 25kg från 156:-/st
Verde Alpi 25kg från 156:-/st
Roug Royal 25kg från 156:-/st
Mocka 25kg från 156:-/st
Välj kategori
PRISERNA ÄR EXKL.MOMS
Butik
Vatten & Avloppsrör
Slamavskiljare/Infiltration
Slutentank
Minireningsverk
Oljeavskiljare
Pumpbrunn
PEM slang och skyddsslang
Brunnar och Betäckningar
Betongrör,Ringar och Lock
Vägtrummor
Grundpaket
Fogsand
Jord, Sand, Makadam
Fiberduk
Kallasfalt
Infartsskydd/Farthinder
Skalblock
Lättklinker
Betonghålsten
Sockelelement
Armering
Bruk
Markskivor av cellplast
Leca
Platon & Deltamatta
Dränskivor
Dränrör
Ep Membran
Aco-drän rännor
Dekorsten
Kullersten
Marksten/Plattor
Murar
Marksten Av Granit
Murar Av Granit
Naturstens Hällar
Marksten & Mur Tillbehör
Belysningsstenar
Gabion
Trappor
Kantsten & Kantjärn
Spik-Kantsten
Skiffer
Gräsarmering
Gatsten
L-stöd
Slipers

ALLT I MARK AB - Björningsåsen - 422 59 Hisings Backa - Tel: 031-52 21 21 - Fax: 031-58 11 69