AVLOPP OCH RÖR PRODUKTER HYRMASKINER FÖRSÄKRING KONTAKTA OSS ALLT I MARK AB
 
Produkter / Platon & Deltamatta
Platonmatta, Deltamatta i Göteborg finner du på Allt I Mark.
Om du vill ha både hängsle och livrem eller om det är väldigt vatten sjukt skall man ha Deltamatta och Dränskiva.

Deltamatta finns i bredderna 100cm, 150cm, 200cm
Deltamatta kapad 1m = 38:-m2
Deltamatta per rulle (20m2) = 20,30:-m2
Välj kategori
PRISERNA ÄR EXKL.MOMS
Avlopp och rör
Jord, Sand, Makadam
Fogsand
Kallasfalt
Infartsskydd/Farthinder
Grundpaket
- Skalblock, Lättklinker, betonghålsten
- Sockelelement
- Armering
- Markskivor av cellplast
- Platon & Deltamatta
- Leca
Dränskivor
Aco-drän rännor
Dekorsten
Kullersten
Marksten o Murar se inspiration
Marksten av Granit
Murar
Gabion
Murar natursten
Trappor
Kantsten & Kantjärn
Skiffer, Gatsten och Granit
Belysningsstenar
Gräsarmering
L-stöd
Slipers
Dammar
Utsmyckning Trädgård

ALLT I MARK AB - Björningsåsen - 422 59 Hisings Backa - Tel: 031-52 21 21 - Fax: 031-58 11 69