AVLOPP OCH RÖR PRODUKTER HYRMASKINER FÖRSÄKRING KONTAKTA OSS ALLT I MARK AB
 
Produkter / Leca
Leca i Big Bag och Leca i 60 liters säckar i Göteborg. Låt Allt I Mark bli din leverantör.
Produkten används i allt från blomsterkrukor till lättfyllnad och köldisolering

Leca ca:700L = 773:-
Leca i blåsäck ca: 40L = 64:-
Välj kategori
PRISERNA ÄR EXKL.MOMS
Avlopp och rör
Jord, Sand, Makadam
Fogsand
Kallasfalt
Infartsskydd/Farthinder
Grundpaket
- Skalblock, Lättklinker, betonghålsten
- Sockelelement
- Armering
- Markskivor av cellplast
- Platon & Deltamatta
- Leca
Dränskivor
Aco-drän rännor
Dekorsten
Kullersten
Marksten o Murar se inspiration
Marksten av Granit
Murar
Gabion
Murar natursten
Trappor
Kantsten & Kantjärn
Skiffer, Gatsten och Granit
Belysningsstenar
Gräsarmering
L-stöd
Slipers
Dammar
Utsmyckning Trädgård

ALLT I MARK AB - Björningsåsen - 422 59 Hisings Backa - Tel: 031-52 21 21 - Fax: 031-58 11 69