AVLOPP OCH RÖR PRODUKTER HYRMASKINER FÖRSÄKRING KONTAKTA OSS ALLT I MARK AB
 
Produkter / Markskivor av cellplast
Sockelelement Cellplast Markskivor i Göteborg Kungsbacka Uddevalla Välj AIM.
Markskivor finns i två olika varianter småskivor och storskivor.

Småskivorna har måtten 60x120cm och tjocklekarna 5cm, 10cm, men kan beställas med tjocklekarna från 15cm till 80cm.
Markskiva 5cm S100 = 25:- st
Markskiva 10cm S100 = 45:- st

Storskivor har måtten 240x120cm och tjockleken 10cm men kan beställas med tjocklekarna från 15cm till 80cm.
Markskiva 240x120x10 S100 = 56:- m2
Välj kategori
PRISERNA ÄR EXKL.MOMS
Avlopp och rör
Jord, Sand, Makadam
Fogsand
Kallasfalt
Infartsskydd/Farthinder
Grundpaket
- Skalblock, Lättklinker, betonghålsten
- Sockelelement
- Armering
- Markskivor av cellplast
- Platon & Deltamatta
- Leca
Dränskivor
Aco-drän rännor
Dekorsten
Kullersten
Marksten o Murar se inspiration
Marksten av Granit
Murar
Gabion
Murar natursten
Trappor
Kantsten & Kantjärn
Skiffer, Gatsten och Granit
Belysningsstenar
Gräsarmering
L-stöd
Slipers
Dammar
Utsmyckning Trädgård

ALLT I MARK AB - Björningsåsen - 422 59 Hisings Backa - Tel: 031-52 21 21 - Fax: 031-58 11 69