AVLOPP OCH RÖR PRODUKTER HYRMASKINER FÖRSÄKRING KONTAKTA OSS ALLT I MARK AB
 
Produkter / Sockelelement
Sockelelement,Betongelement,L-form,Armering, Pordrän,Cellplast,Markskivor,Göteborg Välj AIM
Dom sockelelement som är vanligast är i längd 120cm och i höjder 30cm, 40cm men finns av en höjd upp till 60cm. Tillhörande hörn är i längd 60x60cm.

L-form 120x30cm = 216:-st
L-form 120x40cm = 245:-st

Hörn 60x60x30cm = 287:-st
Hörn 60x60x40cm = 310:-st
Välj kategori
PRISERNA ÄR EXKL.MOMS
Avlopp och rör
Jord, Sand, Makadam
Fogsand
Kallasfalt
Infartsskydd/Farthinder
Grundpaket
- Skalblock, Lättklinker, betonghålsten
- Sockelelement
- Armering
- Markskivor av cellplast
- Platon & Deltamatta
- Leca
Dränskivor
Aco-drän rännor
Dekorsten
Kullersten
Marksten o Murar se inspiration
Marksten av Granit
Murar
Gabion
Murar natursten
Trappor
Kantsten & Kantjärn
Skiffer, Gatsten och Granit
Belysningsstenar
Gräsarmering
L-stöd
Slipers
Dammar
Utsmyckning Trädgård

ALLT I MARK AB - Björningsåsen - 422 59 Hisings Backa - Tel: 031-52 21 21 - Fax: 031-58 11 69