AVLOPP OCH RÖR PRODUKTER HYRMASKINER FÖRSÄKRING KONTAKTA OSS ALLT I MARK AB
 
Produkter / Grundpaket
Grundpaket Grundsten L-form Leca-Block Göteborg Västra Götaland Välj AIM.
GRUNDPAKET:
Vi räknar ihop er förfrågan på önskat material och återkommer med rätt pris senast nästa vardag.
Ni kan även inkomma med ritning el.skiss så hjälper vi er välja rätt material.

Vi har fullt sortiment oavsett om det är platta på mark eller grund med källare. Grundpaketet innehåller hela sortimentet från Kantelement,armeringsjärn och nät,färdigbockade kantbyglar,leca,cellplast,najtråd,distanser,pemslang,
radonskydd,skyddsslang,markrör,brunnar m.m

Vi har även hyrmaskiner för att både schakta för grunden samt gjuta densamma till rätt pris.
Välj kategori
PRISERNA ÄR EXKL.MOMS
Avlopp och rör
Jord, Sand, Makadam
Fogsand
Kallasfalt
Infartsskydd/Farthinder
Grundpaket
- Skalblock, Lättklinker, betonghålsten
- Sockelelement
- Armering
- Markskivor av cellplast
- Platon & Deltamatta
- Leca
Dränskivor
Aco-drän rännor
Dekorsten
Kullersten
Marksten o Murar se inspiration
Marksten av Granit
Murar
Gabion
Murar natursten
Trappor
Kantsten & Kantjärn
Skiffer, Gatsten och Granit
Belysningsstenar
Gräsarmering
L-stöd
Slipers
Dammar
Utsmyckning Trädgård

ALLT I MARK AB - Björningsåsen - 422 59 Hisings Backa - Tel: 031-52 21 21 - Fax: 031-58 11 69