AVLOPP OCH RÖR PRODUKTER HYRMASKINER FÖRSÄKRING KONTAKTA OSS ALLT I MARK AB
 
Produkter / Gabion
Gabioner med Kullersten. Gabioner fyllda med natursten i Göteborg,ser du på AIM utställning.
Gabiola gabioner är av platsbyggd typ, och passar både trädgårdar och stora projekt, finns som rak och rund gabion, och levereras med låsspiraler och färdigtillverkade distansstag. De raka och runda gabionerna kan kombineras enligt egna önskemål, vilket ger möjlighet till fantasifulla former. Till exempel kan en rak gabionmur avslutas med en rundning, eller så kan man använda de runda gabionnäten till att göra en mjukare sväng på en rak mur..
Välj kategori
PRISERNA ÄR EXKL.MOMS
Avlopp och rör
Jord, Sand, Makadam
Fogsand
Kallasfalt
Infartsskydd/Farthinder
Grundpaket
Dränskivor
Aco-drän rännor
Dekorsten
Kullersten
Marksten o Murar se inspiration
Marksten av Granit
Murar
Gabion
Murar natursten
Trappor
Kantsten & Kantjärn
Skiffer, Gatsten och Granit
Belysningsstenar
Gräsarmering
L-stöd
Slipers
Dammar
Utsmyckning Trädgård

ALLT I MARK AB - Björningsåsen - 422 59 Hisings Backa - Tel: 031-52 21 21 - Fax: 031-58 11 69