AVLOPP OCH RÖR PRODUKTER HYRMASKINER FÖRSÄKRING KONTAKTA OSS ALLT I MARK AB
 
Produkter / PEM slang och skyddsslang
Pemslang och skyddslang i Göteborg finner du på Allt I Mark.
Vi har Pemslangar och skyddsslangar i alla dimensioner. Dessa bilder speglar endast ett urval av vårt sortiment.

En nyhet är skyddslang av pem för el ledningar där problem kan förekomma i schakten.

Skyddsslang 50m = 637:-
Pem 32 50m = 658:-
Välj kategori
PRISERNA ÄR EXKL.MOMS
Avlopp och rör
- Oljeavskiljare
- Dränrör
- Vatten & Avloppsrör
- Brunnar och Betäckningar
- Pumpbrunnar
- PEM slang och skyddsslang
Jord, Sand, Makadam
Fogsand
Kallasfalt
Infartsskydd/Farthinder
Grundpaket
Dränskivor
Aco-drän rännor
Dekorsten
Kullersten
Marksten o Murar se inspiration
Marksten av Granit
Murar
Gabion
Murar natursten
Trappor
Kantsten & Kantjärn
Skiffer, Gatsten och Granit
Belysningsstenar
Gräsarmering
L-stöd
Slipers
Dammar
Utsmyckning Trädgård

ALLT I MARK AB - Björningsåsen - 422 59 Hisings Backa - Tel: 031-52 21 21 - Fax: 031-58 11 69