AVLOPP OCH RÖR PRODUKTER HYRMASKINER FÖRSÄKRING KONTAKTA OSS ALLT I MARK AB
 
Produkter / Vatten & Avloppsrör
Vägtrummor Avloppsrör i Göteborg Kungsbacka Uddevalla Väl AIM.
Vi har ett brett sortiment för installation av vatten och avloppsrör.

Vägtrummor har vi i dimensionerna 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm och i längderna 3m och 6m

Produktsortimentet som presenteras här är endast ett urval och speglar inte hela vårt sortiment. Kontakta oss för ytterligare och mer detaljerad information kring våra produkter.

PP 110 Rör 6m = 217:-

Vägtrumma 200 = 130:- m
Vägtrumma 300 = 219:- m
Vägtrumma 400 = 420:- m
Vägtrumma 600 = 1035:- m
Nyhet!!!Dagvattenslang 110mm
Välj kategori
PRISERNA ÄR EXKL.MOMS
Avlopp och rör
- Oljeavskiljare
- Vatten & Avloppsrör
- Brunnar och Betäckningar
- Pumpbrunnar
- PEM slang och skyddsslang
Fogsand
Jord, Sand, Makadam
Fiberduk
Kallasfalt
Infartsskydd/Farthinder
Grundpaket
Skalblock
Lättklinker
Betonghålsten
Sockelelement
Armering
Bruk
Markskivor av cellplast
Leca
Platon & Deltamatta
Dränskivor
Dränrör
Ep Membran
Aco-drän rännor
Dekorsten
Kullersten
Marksten
Plattor
Murar
Marksten Av Granit
Murar Av Granit
Marksten & Mur Tillbehör
Gabion
Trappor
Kantsten & Kantjärn
Spik-Kantsten
Skiffer, Gatsten och Granit
Belysningsstenar
Gräsarmering
L-stöd
Slipers
Dammar
Utsmyckning Trädgård

ALLT I MARK AB - Björningsåsen - 422 59 Hisings Backa - Tel: 031-52 21 21 - Fax: 031-58 11 69