AVLOPP OCH RÖR PRODUKTER HYRMASKINER FÖRSÄKRING KONTAKTA OSS ALLT I MARK AB
 
Produkter / Dränrör
Dränrör, Dränslang, Kokosdrän i Göteborg finner du på Allt I Mark.
Vi har dränering i alla dimensioner. Dessa bilderna visar bara ett litet urval av sortimentet.

DSA-rör är det vi säljer mest av. Under dräneringsrören bör inslamningsskydd användas (makadam).
Kokosrör har ett färdigt filter som motverkar inslamning och är därför lämplig till dränering i lerjordar och där det är svårt att tillföra makadam.

Våra priser

Kokosslang 58/50 50m = 985:-
Kokosslang 100/90 50m = 1969:-

Dränslang 92/80 30m = 593:-
Dränslang 65/50 50m = 662:-

DSA 110 rör 4m = 77:-
Välj kategori
PRISERNA ÄR EXKL.MOMS
Avlopp och rör
- Oljeavskiljare
- Dränrör
- Vatten & Avloppsrör
- Brunnar och Betäckningar
- Pumpbrunnar
- PEM slang och skyddsslang
Jord, Sand, Makadam
Fogsand
Kallasfalt
Infartsskydd/Farthinder
Grundpaket
Dränskivor
Aco-drän rännor
Dekorsten
Kullersten
Marksten o Murar se inspiration
Marksten av Granit
Murar
Gabion
Murar natursten
Trappor
Kantsten & Kantjärn
Skiffer, Gatsten och Granit
Belysningsstenar
Gräsarmering
L-stöd
Slipers
Dammar
Utsmyckning Trädgård

ALLT I MARK AB - Björningsåsen - 422 59 Hisings Backa - Tel: 031-52 21 21 - Fax: 031-58 11 69