AVLOPP OCH RÖR PRODUKTER HYRMASKINER FÖRSÄKRING KONTAKTA OSS ALLT I MARK AB
 
Produkter / Avlopp och rör
Minireningsverk,Avloppsrör,Avloppstank, Avloppsbrunn,Göteborg Västra Götaland Välj AIM
Ibland måste man ha ett komplett infiltrationssystem när man inte har tillgång till VA-nätet. Vi har då lösningen; slamavskiljare, fördelningsbrunn och rörsats i ett paket. Det är enkelt och miljövänligt. Utnyttjar naturens egen teknik.


Du kan hyra en Planlaser av oss för att uppnå rätta nivåer. Till schakt och återfyllnad har vi anpassad grävmaskin. Vi kan också tillsammans med samarbetspartner lämna fast pris för komplett anläggning.

Våra slutna tankar är, som namnet antyder, ett slutet system, till skillnad från slamavskiljaren. Toalettavloppet går rakt ned i denna tank, som behöver tömmas betydligt oftare än slamavskiljaren. Denna helt slutna tank erfordras där utsläpp av toalettavlopp är förbjudet. Dessa levereras med förhöjningsstos och anslutning för överfyllnadslarm. Locken är låsbara. Finns i volymer 1200L till 15m3

Välj det som passar dig bäst. Till rätt pris.

MINIRENINGSVERK GRAF 8 ETT HUSHÅLL MAX. 8 PERSONER
-LÅGA DRIFTKOSTNADER
Årliga kostnader för GRAF minireningsverk 5 i ett hushåll med fem personer.
• Elförbrukning: ca 225 kwh/år ca 200 SEK*
• Fällningskemikalie Kemwater Pax-14: förbr. ca 5 liter/pers/år ca 375 SEK*
• Årlig service och tömning ca 1900 SEK*

*Kostnaden är uppskattad och kan variera beroende på lokala avvikelser. Totalt: ca 2500 SEK /år*
-INGEN BIOMODUL BEHÖVS OCH IGÅNGKÖRNING AV TANKEN INGÅR

FRÅN: 61 600:-


INFILTRATION ANLÄGGNING KOMPLETT 2,2M3

FRÅN:13 160:-


KLICKA HÄR FÖR ATT SE HELA VÅRT SORTIMENT Klicka här (PDF)

Sluten tank/septic 5M3 i återvinningsbar PE som passar för permanent boende. Den är lågbyggd för berggrund-
och vattenproblem (högt grundvatten), lätt att transportera och enkel att installera. Levereras med stos och
plastlock. 10 års garanti. Nöjd kund.

FRÅN:14 000:-

.


Graf 8.
INFILTRATION ANLÄGGNING KOMPLETT 2,2M3.
Graf8.
MINIRENINGSVERK GRAF 8.
SLUTEN TANK 5M3.
SLAMMAVSKILJARE BETONG 2M3.
Välj kategori
PRISERNA ÄR EXKL.MOMS
Avlopp och rör
- Oljeavskiljare
- Vatten & Avloppsrör
- Brunnar och Betäckningar
- Pumpbrunnar
- PEM slang och skyddsslang
Fogsand
Jord, Sand, Makadam
Fiberduk
Kallasfalt
Infartsskydd/Farthinder
Grundpaket
Skalblock
Lättklinker
Betonghålsten
Sockelelement
Armering
Bruk
Markskivor av cellplast
Leca
Platon & Deltamatta
Dränskivor
Dränrör
Ep Membran
Aco-drän rännor
Dekorsten
Kullersten
Marksten
Plattor
Murar
Marksten Av Granit
Murar Av Granit
Marksten & Mur Tillbehör
Gabion
Trappor
Kantsten & Kantjärn
Spik-Kantsten
Skiffer, Gatsten och Granit
Belysningsstenar
Gräsarmering
L-stöd
Slipers
Dammar
Utsmyckning Trädgård

ALLT I MARK AB - Björningsåsen - 422 59 Hisings Backa - Tel: 031-52 21 21 - Fax: 031-58 11 69